Wywiad z Rachel Van Dyken / Interview With Rachel Van Dyken

Przeprowadziłam już kilka wywiadów z polskimi Autorami, ale kiedy dostałam potwierdzającą odpowiedź od Pani Rachel, myślałam, że umrę z radości. Kobieta przemiła, sympatyczna o wielkim sercu. Ogromną przyjemnością było przeprowadzenia z nią wywiadu, a możliwość poznania jej sprawiła, że na nowo uwierzyłam iż na świecie są wciąż dobrzy ludzie o anielskiej duszy. Dziękuję Pani Rachel Van Dyken i zapraszam do czytania.| I have interviewed a few Polish authors but when I got the positive response from Mrs. Rachel I thought I was gonna die out of happiness. The woman is really nice, down to earth and has a great heart. It was such a pleasure interviewing her and the possibillity of knowing her made me believe in angel-souled people again. I thank Mrs. Rachel Van Dyken a lot, enjoy your reading.

Dominika Szałomska: „Utrata” to pierwsza Pani powieść wydana w Polsce i muszę powiedzieć, że zbiera coraz większe grono fanów. Jednak widziałam, że ma Pani na koncie sporo innych pozycji wydanych, jaką Pani lubi najbardziej? | Ruin” is the first novel published in Poland and I must say, the amount of fans keeps growing. However, you’ve got plenty of other books published, which one is your favourite?
Rachel Van Dyken: Ojej, trudno na to odpowiedzieć! Kocham serię „Utraceni”, ale według mnie najlepsza jaką kiedykolwiek napisałam to seria „Elite”, której akcja kręci się wokół włoskiej hałastry zaczynającej swoją działalność w Chicago w USA… Ich szefowie są po dwudziestce i jest to całkiem zabawna opowieść w stylu „Romeo i Julii” z odrobiną „Ojca Chrzestnego” i „Plotkary”. | Oh wow! That’s so difficult to answer! I love the Ruin series but my favorite series I’ve ever written is the Elite Series, it focuses in on the Cosa Nostra, the Italian mob that basically started out in Chicago in the US…the mob bosses are all in their twenties and its kind of a fun twist on romeo and juliet with a bit of the godfather and gossip girl thrown in 😉
DSz: Kiedy zaczęła Pani pisać i jakie były początki Pani jako pisarki? Było ciężko? | When did you start writing and what were your beginnings as a writer? Was it hard?
RVD: Zaczęłam pisać około 5 lat temu. Zaczęło się gdy pracowałam w szkole jako doradca… Bardzo stresowałam się pracą i rozpoczęłam pisanie aby się trochę odstresować. | I started writing around 5 years ago 😉 It started while I was working as a school counselor…I was getting really stressed out with my job and wrote in order to relieve some of that stress.
DSz: U mnie w kraju ciężko się wybić ze swoją powieścią, co by Pani powiedziała tym, którzy dopiero zaczynają istnieć w tym świecie? | It’s really hard in my country to become a famous writer. What would you advise to those who are just starting?
RVD: Radzę nie poddawać się i nie stawiać wszystkiego na jedną kartę… napisz jedną książkę, potem następną i kolejną…mądrze jest stale ostrzyć swoje pióro. Wciąż się uczę, szukam, czytam. To najlepsza rada jakiej mogę udzielić. Nie stanie się to z dnia na dzień, ale w końcu się wydarzy. | My advice is to keep going and don’t put all your eggs in one basket…write one book then another then another…it’s smart to keep sharpening your craft. I’m constantly studying, researching, and reading. Its the best advice I can give 😉 It may not happen over night but eventually it will happen.
DSz: „Utrata” to książka pełna wzruszeń. Ale skąd tak naprawdę wziął się pomysł na taką powieść? | „Ruin” is a book full of emotions. But from what exactly did you got the idea for the novel?
RVD: Masz rację! Napisałam ją na cześć mojego wujka Jacoba, który zmagał się z rakiem. Ta książka była prawdopodobnie najszybciej napisaną przeze mnie książką przez tą całą presję by skończyć ją na czas, tak by wujek był jeszcze w stanie ją przeczytać. Udało mi się i byłam w stanie przeznaczyć dochód z jej sprzedaży na koszty związane z leczeniem raka. Zmarł dwa miesiące po wydaniu książki. |It is! I wrote it in honor of my uncle jobob who was at the time struggling with terminal cancer. It was probably the fastest book i’ve ever written because there was so much pressure to finish it before he was unable to read. I did finish it in time and was able to donate the proceeds of books sales towards his cancer bills. He passed away two months after it released.

DSz: W Polsce była premiera tylko pierwszego tomu. Jak by Pani zapowiedziała kolejne, które się ukażą? | There was a premiere in Poland only of the first part. How would you announce the following ones that are yet to appear?
RVD: O, wow! Nie wiedziałam, że zrobili to w ten sposób! Pierwszą książką jest „Utrata”, druga dotyczy miłości i utraty i jest to historia Gabe’a, a trzecia Lisy. Wszystkie skupiają się na przebaczeniu i odkupieniu oraz życiu pełnią życia. | Oh wow! I didn’t know thats how they did it! The first book is Ruin, the second deals with love and loss and it’s Gabes story and the third is Lisa’s. All of them really focus in on forgiveness and redemption and living life to the fullest.
DSz: Kiersten i Weston to bardzo dobrana para, ich miłość rozwija się bardzo szybko. Niektórzy mówią, że ta książka jest przesłodzona. Jak Pani ma się do takiej krytyki? | Kiersten and Weston are an amazing couple, their love grows so fast. Some say the book is luscious. What can you say about that critique?
RVD: Lol, przesłodzona…hmm to zabawne! Jeśli już, to słyszałam że nie jest dość słodka albo że zakochali się w sobie szybko, ale opisy ich fizycznych przeżyć nie są dość dokładne. Czułam, że mogłam zniszczyć historię dodając sceny seksu z powodu delikatności ich związku. Ich miłość jest zdecydowanie szybka, ale myślę, że w przypadku zagrożenia życia naprawdę dzieje się to szybko, ponieważ zdajecie sobie sprawę z wartości czasu. | Lol luscious…hmm thats too funny! If anything I’ve heard it’s not luscious enough or that their love happens fast but that the physical moments in the book aren’t descript_ive enough. I felt like the story would be ruined if I added a sex scene because of the sensitivity of their relationship. Their love is definatly fast but I think when you are in a life/death situation love does happen fast because you realize time is so precious.
DSz: Muszę o to zapytać. Zakończenie książki jest bardzo zaskakujące i wiele z nas na pewno się nie spodziewało go. Od początku Pani to planowała, czy dopiero z czasem przyszedł ten pomysł? |I need to ask about it. The ending is really surprising and I bet many didn’t see that coming. Did you plan it from the very beginning?
RVD: Nie. Właściwie, usiadłam przed komputerem i zastanawiałam się „Czy mu się uda? Czy umrze? Co ja zrobię?” A później zaczęłam wpisywać to w jego przeszłość *nie chcę tutaj spoilerować*. Czułam, że to powinna być dobra książka i zawsze mówię moim czytelnikom, że daję ciała jeśli chodzi o szczęśliwe zakończenia. Chciałam, żeby skończyło się szczęśliwie, prawdopodobnie dlatego, że historia mojego wujka miała się skończyć słodko-kwaśno. Chciałam dać czytelnikom nadzieję, chciałam żeby mogli odłożyć książkę i zacząć płakać z dobrych powodów, a nie ze smutku. Życie jest dość ciężkie… Czytam, by czuć się dobrze i chcę by moi czytelnicy też mogli tego doznać. |No. Actually I sat in front of my computer and said..will he make it? Will he die? What am I going to do? And then tying it all in with his past *dont want to add a spoiler here* I felt like it needed to be a feel good book and I always tell readers I’m a sucker for happy endings. I needed it to end happy most likely because I knew that my uncles story was going to end bitter sweet. I wanted to give readers hope when they read the book, i wanted them to put it down and cry because they felt good not because they were depressed. Life is hard enough…I read to feel good and i want readers to gain that experience as well.
DSz: Proszę przybliżyć polskim fanom Pani osobę. Kim Pani jest, oprócz tego, że genialną pisarką? | I wish you could reveal more about yourself. Who are you, besides being a brilliant writer?
RVD: Kim jestem? Wow, dobre pytanie! Pisanie naprawdę jest moją pasją! Zanim urodziło się moje dziecko, pracowałam 12 godzin dziennie pompując książki co miesiąc, jednocześnie prowadząc biznes z moim mężem. Mam obsesję na punkcie Starbucks’a…do momentu, aż jest to całkiem żałosne. KOCHAM dobre jedzenie i długie spacery i dziękuję Bogu każdego dnia za to, że żyję. | Aw thanks. Who am I? Wow, good question! Writing truly is my passion! Before my baby was born i was working 12 hour days pumping out a book a month and doing that on top of running my own business with my husband. I am obsessed with Starbucks…to a point where it’s kind of ridiculous. I LOVE good food and taking long walks outside, and I thank God every day that I’m alive 😉
DSz: W podziękowaniach pisze Pani o wujku Jobobie, teściowej i Monice. Czy to oni byli głównym powodem dla którego poruszyła Pani taki temat? |In „thanks” you wrote about your uncle Jacob, mother-in-law and Monica. Were they the main reason you raised the subject?
RVD: Tak, wujek Jacob był głównym powodem, moja teściowa pokonała raka piersi, moja przyjaciółka Monika również pokonała raka. Chciałam dedykować książkę osobom, których historie miały wpływ na moje życie. |Yes, Uncle Jobob was the main reason and then my mother in law is a breast cancer survivor and my friend monica is also a cancer survivor, i wanted to dedicate it to the individuals that had impacted my life through their own stories.
DSz: Dziękuję za odpowiedzi. To była przyjemność przeprowadzić tę rozmowę. |Thank you for your answers. It was an honour to ask you those questions.
RVD: Dziękuję |Thanks!