#24 Przedpremierowo! Recenzja książki “Lea Michele: Piękna i Ambitna”/ Pre-realase book “Brunette Ambition: Lea Michele”

Przyznaję się bez bicia, że zabiegałam o tę książkę, gdyż znam tę aktorkę głównie z serialu Glee, a także kilku innych ról. Chciałam na własną ręką sprawdzić czy rzeczywiście jest taka wspaniała, czy to tylko poza dla fanów. Chciałam zobaczyć czy Lea to prawdziwa postać wykreowana przez swój charakter, a także zobaczyć co ciekawego mogła umieścić w takiej książce, o takim tytule. Okazję miałam jeszcze przed premierą, gdyż dostałam egzemplarz od wydawnictwa Feeria, które udostępniło mi Leę do własnej oceny.

Co mnie ujęło, a co zniechęciło? Wszystko poniżej.
Lea Michele to młoda aktorka i piosenkarka. Jej głos jest mocny i wyciąga dźwięki trudne dla innych. Te parę faktów zna większość osób, które kojarzy Leę, ale nie wiemy naprawdę wielu rzeczy o niej. Jednak dzięki tej książce odrywamy tajemnice, a także skryte marzenia tej dziewczyny, a raczej już kobiety. Książka dzieli się na kilka rozdziałów, w których są opisane przeróżne sytuacje z życia, poczynając od tego gdzie aktorka się wychowała, kończąc na ćwiczeniach, makijażach czy nawet diecie. Poznajemy praktycznie każdy ważny fragment życia Lei, wpuszcza nas do swojego świata, ukazując przy tym to jak dorastała, na czym się wychowała, a także jak radzi sobie ze swoją popularnością.
Lea jest bardzo związana z rodziną, podkreśla wielokrotnie w książce, że gdyby nie oni to nie byłaby tym kim teraz jest, że to oni dali jej największe wsparcie w młodości, kiedy dopiero zaczynała swoją karierę. Ale to tylko jedna z wielu rzeczy, które aktorka podkreśla. Możemy zobaczyć czym się żywi, jak przygotowuje dane dania, swoje ulubione, ale i takie jak np. płatki na śniadanie. Dalej mamy ćwiczenia i dbanie o siebie. Bardzo interesującym punktem w książce są zdjęcia, które w dziale dbania o siebie pokazują jogę i jakie poszczególne ćwiczenia robi Lea. Dalej mamy czerwony dywan, fryzury, makijaż i takie powiedzmy podsumowanie dla fanów.
Nie wiem jak ubrać tę recenzje w słowa, gdyż książka posiada wyjątkowo intymny i przyjazny klimat. Czyta się przyjemnie, lekko i z uśmiechem na ustach. Wady książki? Jak dla mnie nie ma żadnej wady. Jestem jednocześnie zaskoczona i uszczęśliwiona, gdyż Lea to wspaniała kobieta, która ma dobrze poukładane w głowie mimo swojej pracy i ogromnej sławy. Można powiedzieć bardzo wiele o tej osobie, przyjazna, miła, serdeczna, uczciwa, szczera. To tylko kilka jej cech charakteru, które podejrzewałam, ale po przeczytaniu i zapoznaniu się dogłębnie z osobowością Lee jestem całkowicie pewna, że może ona dużo osiągnąć i wprowadzić dużo dobroci do świata.
Polecam tę książkę wszystkim dziewczynom, które dorastają, tym które są u progu sławy i boją się o siebie, tym które nie wiedzą co począć z swoim życiem. Ale przede wszystkim polecam książkę fanom Lee, gdyż po przeczytaniu, na pewno pokochacie ją jeszcze bardziej.
Moja ocena to 10/10, uwielbiam Lea i będę jeszcze bardziej cenić jej osobę.
Pozdrawiam
Wasza Dominika
 Za książkę dziękuję Wydawnictwo Feeria!

Brunette ambition

I gotta admit I was the first in line to get this book because I know the actress mainly from the „Glee” TV show but from a few other roles as well. I wanted to check myself if she really is so amazing or is it just a show-off. I wanted to see if Lea is a real character or created by media and I wanted to know what she wrote about in a book titled this way. I had the chance even before the realase as I received a copy from the Feeria publishing that provided me the book so I could rate it.
What charmed and what discouraged me? Everything’s below.
Lea Michele is a young actress and a singer. Her voice is strong and reaches sounds difficult for others. It’s commonly known for most of people knowing who Lea is, but we don’t really know plenty of things about her. However, the book reveals secrets and dreams of the girl,or should I say woman. The book has a few chapters with descriptions of many situations from her life, starting with her first home and ending with exercises, make-ups and even diets. We practically get to know every important detail of Lea’s life, she lets us to her worlds showing how she grew up, what she was raised on and how she deals with fame.
Lea is really attached to her family, she emphasizes it all the time that if not for them she wouldn’t be who she is right now, they gave her the greatest support in her youth when she was just starting her career. But that’s just one of many things the actress emphasizes. We can get to know what she eats, how she prepares her favourite food but also, for example, cereals for breakfast. Then we got exercises and the way she takes care of herself. Her photos are a very interesting part of the book that, inter alia, show yoga and explain how she does the exercises. Then there’s the red carpet, hairstyles, make-up and kind of a summation for fans.
I’m not sure how to get this review together, because the book has a really intimate and friendly atmosphere. It’s nice to read, easy and with a smile on your face. Flaws of the book? As for me there’s none. I’m surprised and happy at the same time, because Lea is a wonderful woman who’s got something in her head even though her job and enormous fame. You could say a lot about that person: friendly, nice, warm, honest, sincere. It’s just a little part of her personality I was aware of before, but after reading the book and getting to know her more I’m completely sure she can achieve a lot and bring plenty of kindness to the world.
I recommend the book to every girl who’s growing up, those who are staring their career and are afraid, those who don’t know what to do with their lives. But most of all I recommend the book to Lea’s fans because after reading it you’ll definitely gonna love her even more.
My rate is 10/10, I love Lea and I will value her even more as a person.
Greetings,
Your Dominika