Spełniaj się/ Fulfill yourself

Wszyscy wkoło mówią nam, by robić rzeczy w życiu tak, by się spełnić. Byśmy nie czuli się puści, byśmy mogli mówić, że coś osiągnęliśmy w życiu. Ale jak to wszystko zrobić? Pozwólcie, że Wam pomogę.
Raczej każdy z nas ma coś w czym jest dobry. Taniec, wizaż, rysunek, fotografia, pisanie, czy nawet stawianie domów. Ale jak zrobić, by to co robimy sprawiało nam maksimum przyjemności? Tego do końca chyba nikt nie wie. No bo robisz coś, lubisz to, ale wciąż czegoś brakuje w tej pracy. Nie wiemy czego, bo to takie uczucie, które krąży w naszym organizmie i nie chce się ujawnić. Denerwuje nas to i doprowadza do tego stanu, że w końcu zaprzestajemy robić to co lubimy, bo wmawiamy sobie, że to nie jest nasze powołanie.
Jednak skąd możemy to wiedzieć, jak właściwie nasze uczucia buzują i mieszają w naszych ciałach tak, że skutecznie odwraca to naszą uwagę od tego co lubimy. Do tego uczucia zawsze znajdzie się jakiś „miły” duch, który będzie szeptał nam na ucho, że jesteśmy beznadziejni w tym, że po co w ogóle za to się zabieramy jak i tak tego nie potrafimy. I w tym momencie się poddajemy, co jest ogromnym błędem.
Czemu?
Ponieważ głupotą jest zaniechanie tego co sprawiało nam zawsze przyjemność, tego co sprawiało, że na naszych twarzach pojawiał się uśmiech, a w sercu czuliśmy dumę z samego siebie. To jest właśnie to, co powinno nami kierować, gdy wybieramy jakąś pasję. A nie to ile pieniędzy na tym zarobimy, czy ludzie docenią to co robimy i czy w ogóle zauważą zmiany w naszym życiu.
Jeśli kochasz coś robić to rób to.
Nie przejmuj się diabełkiem na ramieniu, który szepce głupoty. Strzep go z ramienia i zapoznaj się z kilkoma radami, które warto pamiętać, gdy chcemy zawalczyć o swoją pasję.
  • Bądź konsekwentny w tym co robisz – czyli nie zniechęcaj się po pierwszym upadku, tylko wstań i pracuj dalej. Pamiętaj, że to praktyka czyni mistrza.
  • Nie słuchaj ludzi, którzy źle Ci życzą – ludzie, którzy wmawiają nam ciągle i usilnie, że coś źle robimy, nawet wtedy gdy się poprawiamy, są niewarci naszej uwagi. Postawmy się im, bo inaczej to oni zniszczą nas.
  • Ucz się na błędach i staraj się doskonalić – pamiętaj by nie spoczywać na laurach. Osiągnąłeś jakiś sukces w swojej pasji? Tak? To gratuluję. Jednak nie chodź z głową w chmurach, tylko usiądź i ucz się dalej, bo kto wie jakie nagrody Cię jeszcze czekają.
  • Nie stań się zuchwały, ani się nie wywyższaj – jeśli już coś osiągniesz, to nie stań się snobem. Pamiętaj kim byłeś na początku drogi i nie utrać swojego człowieczeństwa, na rzecz fanów. Bądź sobą, nie zmieniaj się ze względu na sławę.
  • Pamiętaj o rodzinie i przyjaciołach – nie pozwól, by Twoja pasja pochłonęła Cię do reszty. Musisz pamiętać, że masz jeszcze inny życie, a w nim przyjaciół, którzy też potrzebują uwagi i jakieś rozmowy.
To tylko pięć puntów z długiej listy, którą powinna znać każda osoba zaczynająca wprowadzać pasje w swoje życie. Nie możemy się chować z tym co kochamy robić, bo może robisz coś wyjątkowego i wiele osób chce to zobaczyć. A może Twoja rodzina się tym zainteresuje i wasze kontakty ewoluują na taki poziom na jakim nigdy nie były.
Nie pozwól, by strach tobą rządził. On niszczy wszystko, dlatego wyzbądź się go i żyj tak jak lubisz. Spraw, by twoje serce pięło się z dumny, oczy świeciły z radości, a uśmiech nie schodził z ust. Jeśli pozwolimy naszym marzeniom ożyć, życie stanie się piękniejsze i nabierze mnóstwa kolorów.
Może to co napisałam wydawać się stekiem bzdur, ale gdy wcielicie te bzdury w życie, zobaczycie, że miałam racje. Mnie pomogły i mimo że nieraz się podłamuję to przypominam sobie

moją magiczną piątkę, a robi się od razu lepiej.

Sprawdźcie je, a się sami przekonacie.
Wasza Dominika
 
Everyone around tells us to do things in our lives that can make us feel fulfilled. So we don’t feel empty, so we could say we achieved something in our life. But how to do it? Let me help you.
Rather everyone of us is good at something. Dancing, visage, drawing, photography, writing or even building houses. But how to make the thing we’re good at give us the maximum pleasure?
I don’t think anyone really knows the answer. Beucase you do something, you like it, but still there’s something missing in this work. We don’t know what because it’s the feeling that circulates in our system and doesn’t want to reveal itself. It annoys us and make us stop doing what we like because we keep saying to ourselves that it’s not our vocation.
But how can we know how our feelings act and mix in our body in a way that it efficiently distracts our attention from the things we like. To that feeling there’s always some “nice” ghost who whispers to our ear how useless we are, why do we even attempt if we can’t do this.
Why?
Because it’s stupid to abandon what made us happy and smile and what made us feel proud of ourselves deep in our hearts. That’s what should guide us when we choose a passion. Not how much money can we make or if people’ll appreciate what we do or even notice any changes in our lives.
If you love what you do, do it.
Don’t worry about the little devil on your shoulder that whispers crap. Get him off and take some worth-remembering advices when we want to fight for our passion.
  • Be consistent in what you do – meaning, don’t put off things after the first fall, but get up and work on. Remember that practice makes perfect.
  • Don’t listen to people that don’t wish you well – people who keep telling us we’re doing something wrong even when we improve aren’t worth our attention. Let’s stood up to them or they’ll destroy us.
  • Learn from your mistakes and try to improve – remember not to rest on laurels. Did you succeed in your passion? Yes? Congratulations. But don’t walk with your head in the clouds, but sit down and keep practising, who knows what praizes await you.
  • Don’t get cheeky and don’t swagger – if you achieved something, don’t be a snob. Remember who you were at the beggining of your road and don’t lose your humanity for fans. Be yourself, don’t change because of the fame.
  • Remember about your family and friends – don’t let your passion consume you completely. You have to remember about your other life with your friends that still need attention and some conversations.
Those are just the five points from a long list every person putting their passion in the effect should know. We can’t hide with what we want to do because maybe you’re doing something special and a lot of people want to see it. And maybe your family can get interested in it and your relations will evolve to a level they’ve never been on before.
Don’t let the fear rule you. It destroys everything, get rid of it and live your life the way you like. Make your heart proud, eyes glow from joy and smile to never come out of your face. It we let our dreams come to life, our life will become more beautiful and colourful.
What I wrote might seem a bunch of crap but when you put those crap into practice you’ll see I’m right. It helped me and even though it’s hard sometimes I remember my magic five and it gets better.
Check them out and you’ll see yourself.
Your Dominika