Podsumownie Września/ Summary

Wrzesień minął tak szybko, że nawet nie wiem kiedy. Pełen niespodzianek, książek, nowości no i jak już wiecie premiera mojej pierwszej książki „Demona Żądzy”, której pojawiają się recenzje. Jako, że koniec miesiąca był wczoraj i dziś przywitał nas już październik to postanowiłam jak każda szanowana recenzentka zrobić „Posumowanie września”. Robię to pierwszy raz, więc bądźcie wyrozumiali i nie spodziewajcie się czegoś wielkiego, bo dopiero zaczynam.
Moje osiągnięcia wrześniowe:
Wydanie książki.
Pierwsze sprzedane książki.
Zaczęłam pisać nową książkę pt: „Zacznij od początku”.
Nawiązałam współpracę z Wydawnictwem Feeria.
A teraz wejścia na bloga:
Liczba wyświetleń: 9432 ( przez miesiąc weszło na bloga 1276 osób)
Liczba komentarzy: 118 (nie wiem ile było miesiąc temu)
Liczba obserwatorów: 17 ( Było 16)
Liczba przeczytanych książek: 8
Liczba opublikowanych recenzji: 4 (w tym jeden film)
Liczba polubień na Facebooku: 227
Myślę, że bilans jak na miesiąc i na kilka recenzji jest całkiem niezły. Oby w przyszłym miesiącu było więcej. Jak Wasze podsumowania? Co u Was wydarzyło się we wrześniu?
Pozdrawiam
Wasza Dominika

Summary

September passed so quickly I don’t even know when. Full of surprises, books, news and as you already know the premiere of my first book “Demon Lust”of which reviews are coming up. Since the end of the month was yesterday and October welcomed us today I, as every respected reviewer, decided to make a “September summary”. It’s my first time, so be lenient and don’t expect something big because I’m just starting.
My September achievements:
Book publishing.
First sold books.
I started writing a new book titled “Start from the beggining”.
I started cooperating with Feeria publishing.
And now blog statistics:
Number of views: 9432 (1276 this month)
Number of comments: 118 (I don’t know how much it was a moth ago)
Number of viewers: 17 (16 before)
Number of read books: 8
Number of published reviews: 4 (one movie)
Number of likes on Facebook: 227
I think that the balance as for just one month and a few reviews is pretty good. I hope next month will be better. What about your summaries? What happened in September?
Greetings,
Your Dominika