#17 Recenzja przedpremierowa książki “Chłopak Nikt” Allen Zadoff/ Review book “Boy Nobody” Allen Zadoff

Tytuł: Chłopak Nikt
Wydawnictwo: Feeria
Stron: 344
Premiera: 8 Października 2014r
Zabierając się na tę książkę wiedziałam, że będzie pełna moich pierwszych razów. Pierwszy raz spotykam się z tym autorem, pierwszy raz dobrowolnie czytam taki gatunek, pierwszy raz zabierając się z myślą, że to będzie romans nie zawiodłam się, gdy tak się nie stało. Książka jest pełna zaskoczeń dla mnie jako nowicjuszki, powiem kryminału, bo dla mnie tym jest. No i jest to moja pierwsza książka przedpremierowa za co dziękuję Wydawnictwu Feeria.
„Chłopak Nikt”, to książka o agencie, lub prościej mówiąc o zabójcy. Bardzo dobrym zabójcy, który wkrada się w łaski, udaje przyjaciela, a gdy się tego nie spodziewamy, to zadaje śmiertelny cios i znika. Rusza do następnego miejsca i do następnego celu, który wyznaczają mu dwie osoby. Matka – kobieta, która sprowadziła małego chłopaka do Programu i ona jest szefową, druga osoba to Ojciec – mężczyzna który go szkolił i który prawi opiekę nad nim, a także on wysyła nowe zadania. To ta dwójka go zwerbowała, ale we wspomnieniach zabójcy jest jeszcze jedna osoba „Mike”. To on zabrał go z domu ojca, który siedział związany i zakneblowany na krześle. Ostatni raz kiedy widział prawdziwego ojca i który wydaje mu się prawdziwy, mimo tego co mówili mu inni. Wszystko i wszyscy mają swoje zasady, hasła i gadżety, które w pierwszej chwili wydają się normalne, ale gdy bohater wyjaśnia jego prawdziwą funkcje, nie posiadamy się ze zdumienia.
Nowe zadanie jakie dostaje Chłopak Nikt jest inne i dużo bardziej ważne niż jakie posiadał dotychczas. Musi użyć wszystkich sztuczek i trików, które zna, musi wysilić się bardziej niż do tej pory, bo zadanie jest bardzo ważne i jego zawalenie może nieść ogromne konsekwencje. Jednak to co dzieje w ciągu kilku dni, przechodzi jego pojęcie i sam już nie wie co jest właściwe. Jest zaskoczony wydarzeniami i mimo że został wyszkolony na zabójcę bez uczuć to czuje się zdradzony i wściekły, bo nie tak miało to się ułożyć.
Nie chcę za dużo zdradzać, by nie zabrać przyjemności czytania. Jednak powiem, że książka jest pisana w czasie teraźniejszym, dzięki czemu czyta ją się bardzo szybko, a napięcie, które trwa od początku do końca książki, nie pozwala się od niej oderwać. Wciąga i czytelnik chce więcej, chce już wiedzieć co jest rozwiązaniem, ale jednak nie chce, by powieść się kończyła.
„Chłopak Nikt” to pierwsza część serii. Zakończenie nie pozwala o sobie zapomnieć i wiem na pewno, że będę czekać z niecierpliwością na następną cześć, bo chcę i muszę wiedzieć co się wydarzyło dalej.
Polecam tę książkę ludziom, którzy lubią kryminały i którzy lubią czytać o cichych zabójcach. Weźcie w garść „Chłopaka…” i cieszcie się lekturą.
Moja ocena to 8/10, myślę że to dobra ocena jak na moją pierwszą taką książkę.
Naprawdę warto przeczytać.
Pozdrawiam
Wasza Dominika.

Boy nobody

While getting to this book I knew it’s gonna be full of my firsts. First time I met the author, first time I willingly read this species, first time starting with the thought it’s a romance I wasn’t dissapointed when I found out it’s not. The book is full of surprises for me as a novice of, let’s say crime sory, because it’s what it is for me. And it’s my first pre-release book thanks to Feeria publishing.
“Boy nobody” is a book about an agent or simply a killer. A very good killer who sneaks in favors, pretends to be a friend and when we least expect it he makes the mortal blow and dissapears. He moves to another place and next targets pointed by two persons. The Mother – a woman who got the little boy to the “Program” and is the boss, the next one is Father – a man who trained and took care of him, he also sends him new tasks. This two recruited him but in the memories of the killer there’s one more person – Mike. He took him from his father’s house who sat tied and gagged on the chair. The last time he saw his real father and who seems real to him despite what others said to him. Everything and everyone has its rules, passwords and gadgets that seem normal at first, but when the character explains its real function we’re unbearably shocked.
The new job the “Boy nobody” gets is different and extremely more important than any he got before. He has to use all the tricks he knows, he has to work harder than ever because it’s a very important job and blowing it up might come with a huge implications. But what happens to him in next few days passes human comprehension and he doesn’t know what’s right anymore. He’s surprised with those events and despite the fact he was trained to be an emotionless killer he feels betrayed and angry because it’s not how it was supposd to be.
I don’t want to tell too much so I don’t take away your pleasure of reading. I gotta say though, the book is written in a present tense what makes you read it really quick and the tension lasting from the beggining til the end won’t let you put the book down. It sucks you in and the reader wants more, he wants to already know the solution but he doesn’t want the story to end.
“Boy nobody” is the first part of the series. The ending doesn’t let you forgive it and I know for sure I’ll be waiting impatiently for the next part because I want and I need to know what happens next.
I recommend the book to people who like crime stories and who like to read about silent killers. Get the “Boy…” and enjoy it.
My rate is 8/10, I think it’s a good rate as for my first book this kind.
It’s really worth reading.
Greetings,
Your Dominika