#14 Recenzja książki “Pułapka uczuć” Colleen Hoover / Review book “Slammed” Collen Hoover

Wszyscy już chyba znamy książkę „Hopeless”, która robi furorę, nawet ja po nią sięgnęłam i napisałam recenzje. Dlatego też po zapoznaniu się z autorką, musiałam sprawdzić inne jej dzieła, które są dostępne u nas w kraju. Tak trafiłam na „Pułapkę uczuć”. Nie powiem, oczekiwania miałam ogromne, jak nie większe. Pragnęłam czegoś wyjątkowego, tak jak najnowszą książka Colleen Hoover i nic nie mogło mnie powstrzymać przed jej przeczytaniem.

Czy się zawiodłam? Zaraz Wam wszystko opiszę.
Powieść opowiada życie Lake, która w ostatnim czasie wiele przeszła. Zginął jej ukochany ojciec, a do tego musi razem z matką i bratem Kelem przenieść się do innego stanu. Matka tłumaczyła, że muszą się przeprowadzić, bo nie stać ich na utrzymacie tak dużego domu. Konsekwencją tego jest to, że muszą przenieść się do miejsca, którego nie znają. Jedyne osoby, które się z to się cieszą to matka, bo dostała lepiej płatną pracę i Kel, który został przekupiony pozwoleniem na wstąpienie do drużyny hokeja, a na dodatek w nowym domu od razu poznaje chłopaka w swoim wieku, z którym się zaprzyjaźnia i zaczynają się bawić.
Jednak nie umniejszajmy w tej książce głównej bohaterki Lake, która jest po ciężkich przeżyciach i nie odnalazła się jeszcze w swoich uczuciach. Nie wie, że właśnie w Michigan jej życie zmieni się nie do poznania. To w tym miejscu odkryje rzeczy, których nigdy się nie spodziewała. Gdy tylko przyjechali, poznaje Willa, który jest starczym bratem przyjaciela Kela. Wpadają sobie w oko i nawet idą na randkę, która różni się od wszystkich pierwszych randek. Will jest pełen niespodzianek, zaskakuje na każdym kroku. Lecz dzieje się coś takiego, czego nikt z nas się nie spodziewa. Co? Nie mogę powiedzieć, bo zepsuję Wam radość czytania. Musicie wiedzieć tylko, że autorka ma niezaprzeczalny talent do zaskakiwania. Gdy czytelnik ma już swoją wizję losów, gdy jest przekonany, że odkrył tajemnicę książki to w takim momencie Pani Colleen robi coś takiego, czego nikt nie się spodziewa.
Colleen Hoover to pisarka, która pojawiła się jak dla mnie znikąd, ale w wielkim stylu. Jednocześnie trafia na półkę moich ulubionych autorek, bo to jej lekki styl sprawia, że książki czyta się jednym tchem. Potrafi połączyć trudne tematy (Hopeless) z nieoczekiwanymi zmianami (Pułapka uczuć), a do tego wszystkiego wpleść wątek miłosny. Dla mnie to pisarka idealny, bo przedstawia sobą, to co kocham. Czekam z niecierpliwością na następne jej pozycje, a także ubolewam, że mój angielski nie jest tak, dobry bym mogła czytać w tym języku.
Podsumowując „Pułapka uczuć” to książka pełna wzruszeń, uśmiechu, łez, a przede wszystkim miłości. Jestem pod dużym wrażeniem i na pewno wrócę do tej powieści. Pani Hoover to mistrzyni i ją ubóstwiam.
Polecam tę książki wszystkim, jest genialna.
Moja ocena to 10/10 (dużo moich ocen takich wysokich:D)
Pozdrawiam
Wasza Dominika

Slammed
I think everyone already knows the book “Hopeless” that makes a sensation, even I read it and wrote a review. That’s why after familiarizing with the author I needed to check her other, available in our country, works. That’s how I’ve found “Slammed”. I gotta say, my expectations were huge if not bigger. I wanted something special like the newest Colleen Hoover book and nothing could stop me from reading it.

Was I disappointed? I’m telling you everything right away.
The novel tells about the life of Lake who’s been through a lot lately. Her beloved father died and in addition she had to move to another state with her mother and brother. Her mother explained that they had to move because they couldn’t afford to maintain a house this big. As a consequence they have to move to a place they don’t know. Their mother is the only person who’s happy about it, because she got a better-paid job, and then there’s Kel who’s been bribed by permission to join a hokey team. In a new place he meets a boy in his age with whom he becomes friends and they start to play with each other.
But let’s not detract the main character of the book – Lake, who’s after so many experiences and who’s not found herself in her feelings yet. She doesn’t know her life is going to change righ here, in Michigan. In this place she’s going to discover things she never expected. Just after they moved she met Will, who’s an older brother of Kel’s friend. They took a fancy to each other and even went on a date that’s different from other first dates.
Will is full of surprises, he surprises her all the time. But then happens something unexpected. What? I can’t tell because I don’t want to ruin your joy of reading. All you need to know is that the author has an undenialable talent for surprising. When the reader has its own version of the characters’ fates, when he’s convinced he’s found out the secret of the book Mrs. Colleen does something no one expects.
Colleen Hoover is a writer who came out of nowhere but in a great style. At the same time she got to the shelf of my favourite authors, because her light style makes her books being read in one breath. She can combine hard subjects (Hopeless) with unexpected changes (Slammed) and to all this include a love story. She’s a perfect writer for me because she’s presenting everything I love. I can’t wait for her next books and regret my English isn’t good enough for me to read in it.
Summarizing “Slammed” is a book full of emotions, smile, tears and most of all – love. I’m really impressed and I will surely return to this novel. Mrs. Hoover is a master and I adore her.
I recommend this book to everyonhe, it’s brilliant.
My rate is 10/10 (like a lot of my rates)Greetings,
Your Dominika