#13 Recenzja “Zaczekaj na mnie” J. Lynn/ Review “Wait for you” J. Lynn

Gatunek New Adult podbija coraz więcej serc czytelników. Mnie samą podbił i wiem, że przeczytam jeszcze wiele książek z tego rodzaju. Tym razem przeczytałam powieść „Zaczekaj na mnie” autorstwa J. Lynn. Z tą pisarka pewnie wiele z Was już wcześniej się spotkało, ja także. Zawsze to były bardzo dobre książki i tym razem tak też było.
Najpopularniejsza powieść nowej fali New Adult – o wchodzących w dorosłe życie ludziach (18-25 lat), którzy podnoszą się z tragedii dzięki miłości ukazanej we wszystkich odcieniach: od czułości po płomienny seks.
Upokorzona, zraniona na całe życie, odrzucona przez rodziców i napiętnowana szuka spokoju i zapomnienia. Znajduje je dzięki miłości. Ale wtedy tragiczna przeszłość dopisuje przerażający ciąg dalszy…
Są rzeczy, na które warto czekać…
Dziewiętnastoletnia Avery Morgansten ma nadzieję, że po wyjeździe do college’u ucieknie od tragedii sprzed pięciu lat, która odmieniła jej życie. Szuka spokoju i zapomnienia. Nie chce zwracać na siebie uwagi, chce się uczyć. Nie wyobraża sobie miłości.
Są rzeczy, których warto doświadczyć…
Ale Cameron, chodzący ideał, metr dziewięćdziesiąt o elektryzujących błękitnych oczach, budzi w niej uczucia, z których, jak myślała, na zawsze ją obrabowano. Których najbardziej się boi…
Są rzeczy, których nie powinno się przemilczać…Wtedy przeszłość powraca. Zaczynają się maile i telefony z pogróżkami…Ale są rzeczy, o które warto walczyć…
Avery to cicha dziewczyna, która chciała po prostu wyrwać się ze swojego miasteczka w którym spotkało ją wiele złego. Gwałt, obojętność rodziców na to zdarzenie i okrutni rówieśnicy. Marzy by studiować gdzieś daleko, by zapomnieć o złych wydarzeniach. Chciała zacząć nowe życie, chciała być anonimowa, ale w momencie gdy czuła się prawie bezpieczna, wszystko zaczyna się od nowa. Kiedy dzwonił telefon, wpadała w panikę, emaili w ogóle nie odczytywała ze strachu. Jednak jest też Cameron, który jest przeciwieństwem wszystkich mężczyzn jakich spotkała w życiu. Boi się, ale jednocześnie chce mu zaufać.
Cameron to chłopak ze szczęśliwej rodziny, gdzie wszyscy się kochają. Rodzice, którzy go rozumieją i wspierają, kochana siostra, z którą się droczy, ale nawet i taka rodzina ma swoje tajemnice. Cameron jest tajemniczy, dziewczyny do niego lgną, a w jego oczach kocha się każda płeć piękna na uniwersytecie. Lecz on już pierwszego dnia semestru spotyka Avery i żadne inne dziewczyny nie są mu w głowie. Powoli zaczyna zdobywać tą nieśmiałą, młodą kobietę, jednak ona ze złymi wspomnieniami, boi się zaufać mężczyźnie, a tym bardziej być z nim w związku.
Zaczekaj na mnie” to powieść o pokonywaniu własnych lęków, o sile miłości, przyjaźni, lękach, a także o tym jak nasze decyzje mogą wpłynąć na życie innych osób. Książkę czyta się szybko i lekko, jest napisana prostym językiem z zabawnymi momentami jak i takimi, które nas wzruszają. Przeczytałam ją w jeden dzień i żałowałam, że tak szybko się skończyła, bo naprawdę losy Avery i Camerona są wyjątkowe i szczególne. Przy tej powieści nikt nie powinien się nudzić, a raczej po jej przeczytania powinniśmy wynieść jakiś morał, który będzie mógł pomóc nam podejmować niektóre decyzje.
Polecam tę książka wszystkim kobietom, ale i mężczyznom, bo każdy może się w niej czegoś nauczyć.
Moja ocena to 10/10, kocham takie klimaty jakie niesie „Zaczekaj na mnie”
Pozdrawiam
Wasza Dominika
Wait for you
New Adult genre wins hearts of more and more readers. It also won mine and I know I’ll read a lot of other books of this kind. This time I read a novel “Wait for you” by J. Lynn. I bet many of you have known her before, me too. It have always been really good books and this time was the same.
Some things are worth waiting for…
Traveling thousands of miles from home to enter college is the only way nineteen-year-old Avery Morgansten can escape what happened at the Halloween party five years ago—an event that forever changed her life. All she needs to do is make it to her classes on time, make sure the bracelet on her left wrist stays in place, not draw any attention to herself, and maybe—please God—make a few friends, because surely that would be a nice change of pace. The one thing she didn’t need and never planned on was capturing the attention of the one guy who could shatter the precarious future she’s building for herself.
Some things are worth experiencing…
Cameron Hamilton is six feet and three inches of swoon-worthy hotness, complete with a pair of striking blue eyes and a remarkable ability to make her want things she believed were irrevocably stolen from her. She knows she needs to stay away from him, but Cam is freaking everywhere, with his charm, his witty banter, and that damn dimple that’s just so… so lickable. Getting involved with him is dangerous, but when ignoring the simmering tension that sparks whenever they are around each other becomes impossible, he brings out a side of her she never knew existed.
Some things should never be kept quiet…
But when Avery starts receiving threatening emails and phone calls forcing her to face a past she wants silenced, she’s has no other choice but to acknowledge that someone is refusing to allow her to let go of that night when everything changed. When the devastating truth comes out, will she resurface this time with one less scar? And can Cam be there to help her or will he be dragged down with her?
And some things are worth fighting for…
Avery is a quiet girl who only wanted to get out of her town where a lot of bad things happened to her. Rape, parents’ indifference to the incident and cruel equals. She dreams of studying somewhere far to forget the incidents. She wanted to start a new life, to be anonymous but at a moment she felt almost safe everything started all over again. When the telephone rang she was panicking, she didn’t read any e-mails out of fear. But there’s also Cameron who is the opposite of all men she met in her life. She’s afraid but she also wants to trust him.
Cameron is a boy from a happy family where everyone loves each other. Parents that understand and support him, beloved sister he messes with, but even a family like that has their secrets. Cameron is mysterious, girls are hot for him and every girl at the university is in love with his eyes. But he meets Avery the first day of a new semester and he doesn’t care about any other girl. He slowly starts to win that shy, young lady, but she’s afraid to trust a man because of her bad memories, not to mention being in a relationship.
“Wait for you” is a novel about overcoming your own fears, about the power of love, friendship, fears but also about how our decisions can influent other people’s lives. The book is easy and quick to read, it’s written in a simple language with funny moments and those that move us. I read it in one day and I regret it ended so fast because the fate of Cameron and Avery is really special. No one should be bored while reading this novel, moreover after reading it we should get some morals to help us make some decisions.
I recommend the book to every woman and man as well, because everyone can learn something out of it.
My rate is 10/10, I love the issues included in “Wait for you”
Greetings
Your Dominika