#11 Recenzja/Review książki Buntownik/Rule Jay Crownover

Polowałam na tę książkę kilka długich miesięcy, jednak dopiero niedawno udało mi się ją złapać i przeczytać jednym tchem. Gdy ją znalazłam i otworzyłam, dosłownie odtańczyłam taniec radości. Prawdą jest to, że im dłużej na coś czekamy, tym bardziej nas to cieszy. Tak też było z powieścią „Buntownik.
Pokazuje ona jak ważne są więzy rodzinne, jak ciężko odnaleźć się w życiu po śmierci kogoś bliskiego, a tym bardziej po śmierci bliźniaka.
Rule stracił ukochanego brata, matka obwinia go o jego śmierć, ojciec też nie pomogą w tej przykrej sytuacji, jedynym oparciem jest drugi brat, ale ten jest w wojsku. Do tego ta dziewczyna – Shaw, która w jego rodzinie jest uważana za miłość zmarłego.
Wszystko zmienia się w jej urodziny.
Shaw to piękna dziewczyna, której życie nie rozpieszczało. Rodzice od najmłodszych lat jakby w ogóle jej nie zauważali. Liczyli tylko na to, że będzie ich słuchać i że będzie im posłuszna. Nie zważali na to, co ona czuje, czy mogą ją zranić. Obchodziło ich przede wszystkim to, jak się prezentują przed innymi ludźmi z wyższej sfery, do której należą. Jedynym oparciem dla niej jest właśnie rodzina Rula, którą traktuje jak swoją.
Rule i Shaw odrywają, że łączy ich wiele – pociąg fizyczny, kłopoty rodzinne, oboje nie mogą porozumieć się z rodzicami. Jedyne co ich dzieli, to to, że Rula zawsze robił rzeczy, na które miał ochotę, nie przejmował się tym co inni o tym powiedzą. A Shaw starała się uszczęśliwić wszystkich wkoło, przez co sama do końca nie była szczęśliwa. Nie wiedziała kim naprawdę jest, gubiła się i bała postawić się rodzicom, którzy popychali w jej ramiona Gabe. Byłego chłopaka, którego ona nie chciała i który zaczął ją przerażać swoją napastliwością. Niestety do jej rodziców nie docierało to. Im bardziej ona go odpychała, tym bardziej oni ją namawiali by z nim była. Lecz to co pomogą jej przetrwać to właśnie Rule i przyjaciele.
To niby taka zwykła tam książka o dorastaniu, a jednak też o tym że tajemnice mogą zniszczyć nie jedną rodzinę, że wybaczenie jest podstawą człowieczeństwa, że rodzina to coś od czego człowiek nie ucieknie, z nią najlepiej żyć w zgodzie, a przede wszystkim pokazuje miłość. Mężczyzny do kobiety, brata do brata, miłość jaką mogą dać tylko przyjaciele.
Piękna powieść, która ukazuje, że warto walczyć o to na czym nam zależy. Nie wolno się poddawać, nawet wtedy, gdy wszyscy wkoło są przeciwni. Nie odwracać się od kłopotów, tylko postawić się im, bo nagrodą za to może być długie i szczęśliwe życie.
Polecam tę książkę z całego serca. Warto było czekać tyle czasu, bo mnie nie zawiodła, lecz tylko udowodniła wiele rzeczy. Gdy po nią sięgnięcie, dowiecie się jakich.
Ocena. 10/10
Pozdrawiam
Wasza Dominika

I’ve been hunting for this book for a few long months. Lately I’ve managed to get it and read it in one breath. When I found and opened it, I literally danced the dance of joy. The fact that the longer we wait for something the happier it makes us when we get it is true. It ceirtainly was the same with the novel “Rebel”.

It shows us how important are family bonds, how hard it is to find yourself in life after a loved one’s death, especially after death of a twin.
Rule lost his beloved brother, his mother blames him for his death, father is no help in this sad situation, the only support is his another brother, but he’s in military. And the other girl – Shaw, who is considered as a love of the dead one in this family.
Everything changes on her birthday.
Shaw is a beautiful girl who hasn’t lived an apple pie life. Her parents haven’t noticed her from the youngest. They only counted for her to listen and obey to them. They didn’t care what she felt or is they hurt her. They only care about how they look in front of other people from the higher class they belong to. The only support for her was Raul’s family that she treated like her own.
Rule i Shaw discovered they share a lot. Physical attraction, family trouble, both couldn’t get along with their parents. What was diving them was that Rul always did what he wanted, he didn’t care what people thought. But Shaw tried to make everyone around happy which made her miserable herself. She didn’t really know who she was, she was lost and afraid of standing up to her parents who were pushing her into Gabe’s arms. Her ex she didn’t want, who started terryfying her with his aggressiveness. Unfortunately her parents haven’t noticed it. The more she was pushing him away, the more they encouraging her to be with him. What helped her survive was Rule and her friends.
Just a bookg about growing up but also about how secrets can destroy a family, about how forgiveness is a foundation of humanity and family is something a man can’t run away from, it’s better to live in peace with them. But most of all it shows love. Man to woman, brother to brother, a love only friends can share.
Beautiful novel showing it’s worth to fight for things we care about. You can’t give up even when everyone around are against. Don’t turn away from trouble but stand up to them because the price can be a long and happy life.
I recommend this book with all my heart. It was worth to wait so long because it haven’t dissapointed me, just proved some things. When you reach it, you’ll know what things exactly.
Rate. 10/10
Regards,
Your Dominika