#10 “Hopeless” Colleen Hoover Recenzja/Review

Hopeless to książka, o której jest ostatnio głośno, blogowe recenzentki zacierają ręce na samą myśl o niej. Mnie również zaintrygowała opisem i rozgłosem, a do tego okładka, która przyciąga wzrok. Czego chcieć więcej? Idealne argumenty by nabyć tą powieść i tak też zrobiłam. Po zakupieniu, leżała jeszcze półtorej dnia na moim biurku z innymi książkami. Dopiero wtedy dojrzałam, by ją przeczytać.
Nie pożałowałam ani jednego grosza, jaki na nią wydałam. Hopeless to arcydzieło, to po prostu coś tak pięknego, że nie daje o sobie zapomnieć.
Zaczyna się dość niepozornie, bo poznajemy Sky w momencie kiedy do jej pokoju przez okno wchodzi chłopak, by się z nią popieścić, poprzytulać. Wydaję się, że to powinno przynosić przyjemność Sky, ale okazuje się, że ona nic nie czuje prócz przyjemnego odrętwienia. Ona i jej przyjaciółka Six już nie miały pomysłów czemu tak się dzieje. Jednak wszystko się zmienia jednego dnia, gdy robiąc zakupy Sky widzi chłopaka. Niby nic dziwnego, ale kiedy go zobaczyła, poczuła się pierwszy raz jak kobieta. Motylki w brzuchu, kołatanie serca i niemoc w odwróceniu od niego wzroku. To właśnie od tego momentu zaczyna się prawdziwa historia Sky i Deana Holdera. Kłótnie, miłość.
Sky jest odważna, szczera, nie boi się mówić co myśli, jednak jej reputacja w szkole nie pomaga w znalezieniu przyjaciół. Uchodzi za puszczalską, przez to że jej jedyna znajoma ma taką opinie. Dlatego, że razu ją zaszufladkowano, nie pozwolili jej, by zaczęła z czystym kontem i nie mogła pokazać jaką jest osobą. Wszyscy od pierwszego dnia zaczęli ją za plecami obgadywać i przyklejać karteczki na szafkę z obraźliwymi tekstami.
Holder to typowy chłopak z przeszłością, która przekręcona przez rówieśników niesie mu negatywną opinie. Lecz według miejscowych dziewczyna to tylko podsyca jego urok i kleją się do niego mimo tego co mówi się o nim. Dopiero gdy Sky go poznaje, możemy tak naprawdę okryć jaką osobą jest Holder.
Ta książka pokazuje jak ważne są niektóre sprawy. Jak ważne, by mieć przyjaciela w szkole wśród rówieśników, którzy nie są mili. Pokazała także jak bardzo mózg może wyprzeć się czegoś, ale przede wszystkim pokazała, że wiara w miłość jest czymś co pomoże nam wśród tylu rzeczy, które mogą się wydarzyć. Pomoc tej drugiej połówki jest bardzo ważna i może zdziałać cuda, gdy ma się ochotę usiąść, płakać i rwać włosy z głowy.
Całość ma trzysta osiemdziesiąt stron, w których jest zawarta prawda, łzy, miłość, strach, oczekiwania i przyjaźń. Nie chce Wam za dużo zdradzać, bo popsuję chęć przeczytania tej książki, ja zaczęłam ją czytać o 8:30, skończyłam o 17:20 tego samego dnia. Obiad był czymś zupełnie niepotrzebnym przy czytaniu, dlatego wręcz go połknęłam i nawet nie czułam smaku jedzenia, bo tak bardzo wciągnęła mnie ta powieść.
Nawet nie pamiętam kiedy ostatnio mnie jakąś książka tak oczarowała, bym czytała jednym tchem. Śmiałam się przy niej, ale także otwierałam usta ze zdziwienia. Nigdy nie sądziłam, że coś mnie równie zaskoczy jak i wciągnie. Jak dla mnie Colleen Hoover to genialna pisarka i jestem pełna podziwu dla niej za napisanie takiej książki. Musiała mieć dość odwagi by napisać tę powieść, ale i nie mogła bać się poruszać tematów tabu, które znajdziemy wśród tych trzystu stronach.
Hopeless to więcej niż książka, to coś o czym nikt nie powinien nigdy zapomnieć. Każdy kto ją przeczyta, będzie wspominał ją wiele razy i wiele razy będzie po nią sięgał. Nawet ja kilka godzin po skończeniu czytania, nie mogłam przestać myśleć o Sky i Holderze, o tym co było dalej z ich życiem, dalej niż ta trzysta osiemdziesiąta strona.
Moja ocena to 15/10. Nie zasługuje na mniej, bo jest ponad miarą niż każda inna książka, którą przeczytałam.
Polecam ją każdemu, naprawdę warto wydać na nią każdą złotówkę.
Pozdrawiam
Wasza Dominika
“Hopeless” is a book that’s been the talk of the town recently, blogs’ reviewers are rubbing their hands while thinking about it. I was also puzzled by the description, publicity and the eye-catching cover. What more would you want? Perfect reasons to purchase this book and so did I. It spent day and a half with other books on my desk before I grabbed it.
I haven’t regretted a penny I spent on it. “Hopeless” is a masterpiece, it’s something such beautiful you can’t possibly forget it.
It starts inconspicuously because we meet Sky in a moment when her boyfriend enters her room by the window to make out with her. It seems like it should be pleasant for Sky, but turns out she doesn’t feel anything but a nice numbness. Her and her friend Six had no clue why it is happening. Everything changes when one day, while doing shopping, Sky sees a boy. Sounds like nothing, but when she saw him, she felt like a woman for the first time. Butterflies in her stomach, palpitations and infirmity in turning her eyes away. From the very moment the real story of Sky and Dean Holder begins. Fights, love.
Sky is brave, honest, she’s not afraid of telling her mind but her reputation at school isn’t helping her in finding friends. She’s considered slutty because of her friend’s reputation. Because of being pigeonholed she hasn’t had a chance to start with a clean sheet and show what kind of person she really is. Everyone was talking behind her back and attaching insulting notes to her locker from the day one.
Holder is a typical guy with the past twisted by his equals that gives him a bad opinion. But by local girls it only fuels his charm and they are crazy about him despite the things the others say. Just when Sky meets him we can really discover what kind of person Holder is.
The book shows how important are some things. How important it is to have a friend at school among your equals that aren’t nice. Showed also how much the brain can deny something, but most of all, it showed that belief in love is something that can help us among all those things that can happen. Help from your other half is very important and can do miracles when you just want to sit, cry and rip your hair out of your head.
The whole thing has three hundred eighty pages containing the truth, tears, love, fear, expectations and friendship. I don’t want to tell you too much so I don’t ruin your desire to read the book, I started reading it at 8:30 and finished at 17:20 the same day. Lunch was something absolutely unnecessary so I literally swallowed it and didn’t even feel the taste of the food because I was so sucked by the story.
I don’t even remember the last time I was so charmed by a book to read it in one breath. I laughed and opened my mouth out of surprise. I’ve never thought something could be so surprising and yet so addictive. As for me Colleen Hoover is a genius writer and I’m full of admiration for her for writing a book like this. She had to have anough courage to write this novel and she also could not fear to start the taboo subjects we can find in those three hundred pages.
Hopeless is more than just a book, it’s something that shouldn’t be forgotten by anyone, ever. Everyone who reads it, will remind it many times and many times will reach it again. Even I after a few hours of reading couldn’t stop thinking about Sky and Holder, about what’s next with their lives, further than that three hundred eightieth page.
My rate is 15/10. It doesn’t deserve less because it’s over any book I’ve ever read.
I recommend it to everyone, it’s really worth every penny.
Regards,
Your Dominika